Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Příbuzná témata: volná místa, inzerce práce, nabídka práce Jeseník

Řídící pracovníci v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací, Jeseník

Nabídka práce » Jeseník » Jeseník » Řídící pracovníci v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací, jesenik

Konkrétní informace k pracovní nabídce Řídící pracovníci v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací, Jeseník od Město Jeseník.


Nabídka práce od zaměstnavatele Město Jeseník
Řídící pracovníci v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací Zaměstnavatel Pracovní okres / část obce Minimální mzda
plus (Vedoucí Oddělení majetku)

Poznámka: První kontakt písemný! Popis pracovního místa: - viz web strana: www.jesenik.org v sekci "Volná místa" Předpoklady pro podání přihlášky: - Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR; - věk min. 18 let; - svéprávnost; - občanská a morální bezúhonnost; - ovládání jednacího jazyka. Požadavky: - Ukončené vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně v technickém, právním, ekonomickém, stavebním, zeměměřickém oboru, nebo v oboru zaměřeném na veřejnou správu; znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění; - znalost zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění; - znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; - znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění; - znalost zákona č. 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění; - znalost zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); - splnění předpokladů stanovených zvláštním zákonem (čestné prohlášení a lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění) - zákon se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971. Od těchto uchazečů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení, ani čestné prohlášení; - velmi dobré komunikační a řídící schopnosti; - samostatnost a spolehlivost; - zdravotní způsobilost; - výborná znalost práce s PC. Výhodou pro vykonávání pracovních úkolů vedoucího Oddělení majetku: - Ukončené vzdělání magisterského stupně ve výše zmíněných oborech; - praxe ve veřejné správě v požadovaném oboru; - znalost zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění; - zvláštní odborná způsobilost v oboru správa daní a poplatků; - řidičský průkaz skupiny B. Požadované doklady: - přihláška do výběrového řízení (vzor zde: www.jesenik.org v sekci Volná místa) - strukturovaný profesní životopis; - motivační dopis; - výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce; - ověřená kopie dokladu

Výhody:

Úvazek:

Požadované vzdělání: Bakalářské

Nástup: 2018-02-01

Město Jeseník Jeseník » Jeseník 20 450,- Kč

Požadované nároky (souhrné informace)
Středoškolské vzdělání Vysokoškolské vzdělání Mladistvé OZP OZP TZP Cizinci Bezbariérový přístup
Ne Ne Neuvedeno Ne Neuvedeno Ne Ne
Zaměstnavatel
Souhrné informace Telefon Internetové stránky Emailová adresa
Město Jeseník
Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník 1
Jeseník, Jeseník
IČ: 302724
+420 584 498 104
Statistiky
Oblast, která se vypočítává Průměrný plat Zisk/ztráta aktuální nabídky vůči globálnímu průměru
Jeseník - všechny nabídky práce 19 666,- Kč
(vypočítáno z 182 záznamů)
+784,- Kč +3.99 %
Jeseník - obor Administrativa, Finance, Management, Obchod a cestovní ruch 20 450,- Kč
(vypočítáno z 1 záznamů)
0,- Kč 0.00 %
Jeseník - Řídící pracovníci v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací 20 450,- Kč
(vypočítáno z 1 záznamů)
0,- Kč 0.00 %
Globální měřítko
Řídící pracovníci v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací globálně 20 483,- Kč
(vypočítáno z 3 záznamů)
-33,- Kč -0.16 %


Nabídka práce Řídící pracovníci v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací, Jeseník

Vybrané podobné nabídky práce na základě Vámi prohlížené nabídky.


Nabídka práce
Profese Zaměstnavatel Pracovní okres / část obce Minimální mzda


Nabídka práce Jeseník

Vybrané podobné nabídky práce na základě Vámi prohlížené nabídky.


Nabídka práce v Jeseník
Profese Zaměstnavatel Pracovní okres / část obce Minimální mzda


Podobné firmy

Podobné firmy v oboru a stejném okresu jako Město Jeseník.